Tag: IDM 6.32 FULL

Advertisement

ดาวน์โหลด IDM 6.32 FULL (Build 2 – 11/12/2018) ล่าสุด

11 ธันวาคม 2018

ความสามารถของโปรแกรมช่วยโหลด IDM 6.32 FULL (Final)

โปรแกรมโหลด IDM 6.32 ถาวร (FULL) ใหม่ ปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของโปรแกรม ให้มีการรองรับทุกภาษาในระดับ Global รองรับการทำงานแบบ UTF-8 เต็มรูปแบบในครั้งแรก และปรับปรุงแก้ไขการทำงานผิดพลาดในเบราเซอร์ Chrome ระดับร้ายแรงด้วย แนะนำให้อัพเกรดเป็น IDM 6.32 FULL ล่าสุด

IDM 6.32 FULL

ดาวน์โหลดโปรแกรมช่วยโหลด IDM 6.32 (FULL) ถาวร

Advertisement