Tag: ดาวน์โหลด IDM

Advertisement

ดาวน์โหลด IDM 6.20 FULL (Build 5 – 18/06/2014)

18 มิถุนายน 2014

ความสามารถของโปรแกรมช่วยโหลด IDM 6.20 FULL (Build 5)

  • การรองรับการดาวน์โหลดวีดิโอที่ดียิ่งขึ้น
  • เพิ่มความอัจฉริยะในการดาวน์โหลดวีดิโดจาก TS videos
  • แก้ไขปัญหาการดาวน์โหลดวีดิโอที่เวลาดาวน์โหลดแล้วจะขึ้นข้อผิดพลาด “403 Forbidden”
  • รองรับเว็บเบราเซอร์ Firefox 32
  • รองรับเว็บเบราเซอร์ SeaMonkey 2.28
  • แก้ไขปัญหาการดาวน์โหลดวีดิโอบนเว็บเบราเซอร์ Google Chrome
  • แก้ไขปัญหาระดับ Critical ในการตรวจสอบประเภทของวีดิโอ
  • แก้ไขปัญหาในรุ่นก่อนๆ
  • แก้ไขปัญหาที่เกี่ยวกับ Google Docs

ดาวน์โหลดโปรแกรมช่วยโหลด IDM 6.20 FULL Build 5 ถาวร

getdownload

Advertisement