Tag: ดาวน์โหลด IDM

Advertisement

ดาวน์โหลด IDM 6.21 FULL (Build 16 – 13/12/2014) ล่าสุด

11 กรกฎาคม 2014

ความสามารถของโปรแกรมช่วยโหลด IDM 6.21 FULL (Build 16) Final

 • ปรับปรุงปุ่ม IDM สำหรับดาวน์โหลดข้อมูลบนเว็บไซต์
 • รองรับเบราเซอร์ Firefox 33, Firefox 34 และ Firefox 35
 • รองรับเบราเซอร์SeaMonkey 2.29, SeaMonkey 2.30, SeaMonkey 2.31
 • ระบบตรวจจับไฟล์เสียงแบบ 2 ทิศทางบน Google Chrome
 • แก้ไขปัญหา Google Chrome Extension ทำงานไม่สมบูรณ์
 • รองรับ Google Chrome 64bit (IDM Integration module) ซึ่งเป็น Chrome extension หรือส่วนเสริมของ Google Chrome เวอร์ชั่น 64bit โดยเฉพาะ
 • ปรับปรุงระบบ “IDM Integration module” ในเว็บเบราเซอร์ Google Chrome
 • รองรับระบบ High DPI ที่เป็นส่วนเสริมของเว็บเบราเซอร์ Google Chrome
 • เพิ่มเว็บไซต์ที่รองรับการดาวน์โหลดข้อมูลจากโปรแกรมช่วยโหลด IDM
 • สามารถเลือกที่เก็บไฟล์ที่ดาวน์โหลดได้หลายๆการดาวน์โหลดพร้อมๆกัน (สะดวกมากๆ)
 • เพิ่มการรองรับการดาวนโหลดวีดิโอด้วยนามสกุลที่หลากหลาย
 • เพิ่มระบบการหยุดการดาวน์โหลดชั่วคราวในระบบการดาวน์โหลดแบบตารางเวลา
 • แก้ไขปัญหา IDM ขึ้นฟ้องว่า “Several problems” ให้สามารถดาวน์โหลดได้ปกติ
 • ปรับปรุงการแสดงผลเมนู “Download this video” ให้มีความสามารถและประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
 • แก้ไขปัญหาในรุ่นก่อนๆ

ดาวน์โหลดโปรแกรมช่วยโหลด IDM 6.21 FULL Build 16 ถาวร

getdownload

Advertisement