ดาวน์โหลด IDM 6.28 FULL (Build 16 – 22/07/2017) ล่าสุด

Advertisement
22 กรกฎาคม 2017 13:50:01 Download , , , , ,

ความสามารถของโปรแกรมช่วยโหลด IDM 6.28 FULL (Final)

โปรแกรมช่วยโหลด IDM 6.28 (FULL) ถาวร นำเอาเทคโนโลยีการดาวน์โหลดวีดิโอต่างๆที่พัฒนาอยู่ตลอดเวลามาพัฒนาเพิ่มเติม ให้สามารถดาวน์โหลดไฟล์วีดิโอได้ตรงตามความต้องการในการใช้งานมากยิ่งขึ้น มีการอัพเดต Plugin (Addon) ส่วนเสริมใน Firefox/Chrome ให้มีความฉลาดในการดาวน์โหลดข้อมูลจากหน้าเว็บไซต์ให้มากยิ่งขึ้น IDM FULL ยังคงเป็นโปรแกรมช่วยโหลดอันดับ 1 ของไทย และอันดับ 1 ของโลก

IDM 6.28 FULL

มีอะไรใหม่ใน IDM 6.28 FULL

  • แก้ไข: ระบบการดาวน์โหลดต่อเนื่อง และระบบหยุดดาวน์โหลดชั่วขณะ
  • รองรับ: Firefox 53, 54, 55
  • เพิ่มระบบ Download Panel ระบบจัดการการดาวน์โหลดอัจฉริยะ
  • แก้ไข: การดาวน์โหลดวีดิโอบางชนิด
  • แก้ไข: การทำงานร่วมกับส่วนเสริมอื่นๆ (Third party)
  • แก้ไข: บัคร้ายแรง (ไม่ระบุ)
  • แก้ไข Bug อื่นๆ

ดาวน์โหลดโปรแกรมช่วยโหลด IDM 6.28 (FULL) ถาวร

ดาวน์โหลด IDM 6.29 (FULL) ถาวร

Advertisement