How To

Advertisement

การปรับแต่งแถบเครื่องโปรแกรม Internet Download Manager

12 พฤษภาคม 2014

สำหรับค่าพื้นฐานของ Toolbar (แถบเครื่องมือ) ของโปรแกรมช่วยโหลด Internet Download Manager นั้นจะเป็นลักษณะของ “ปุ่มใหญ่” + “3D Style” ซึ่งหากท่านใดไม่ชอบ ก็สามารถปรับแต่งแถบเครื่องมือได้ด้วยตัวเอง โดยไปที่เมนู “มุมมอง” > “แถบเครื่องมือ” และเลือกรูปแบบของแถบเครื่องมือที่ท่านต้องการได้ โดยเราก็จะมีตัวอย่างของแถบเครื่องมือแต่ละแบบมาให้ผู้ใช้งานได้ตัดสินใจเลือกใช้งานกันด้วย ซึ่งก็มีด้วยกันทั้งหมด 4 แบบดังต่อไปนี้

IDM Toolbar – ปุ่มใหญ่ + 3D Style (ค่าพื้นฐาน)

IDM Toolbar 1-1

IDM Toolbar 1-2

 

IDM Toolbar – ปุ่มเล็ก + 3D Style

IDM Toolbar 2-1

IDM Toolbar 2-2

 

IDM Toolbar – ปุ่มใหญ่ + แบบคลาสสิค

IDM Toolbar 3-1

IDM Toolbar 3-2

 

IDM Toolbar – ปุ่มเล็ก + แบบคลาสสิค

IDM Toolbar 4-1

IDM Toolbar 4-2

Advertisement