How To

Advertisement

วิธีตั้งค่า Internet Download Manager ให้เว็บเบราเซอร์ทำงานตามต้องการ

26 พฤษภาคม 2014

อย่างที่เข้าใจกันว่าโปรแกรมช่วยโหลด Internet Download Manager นั้นเป็นส่วนเสริมของเว็บเบราเซอร์อีกที โดยการเข้าไปจัดการระบบการดาวน์โหลดของเว็บเบราเซอร์ต่างๆที่เราใช้งานอยู่ หากติดตั้งโปรแกรมช่วยโหลดตัวนี้ไปแล้ว ระบบการดาวน์โหลดที่ติดมากับเว็บเบราเซอร์ก็จะไม่ทำงาน แต่โปรแกรม Internet Download Manager จะขึ้นมาดาวน์โหลดให้เราแทน

แต่ปัญหาการใช้งานโปรแกรม Internet Download Manager ของบางท่านก็คือ บางครั้งเราก็ไม่อยากจะให้โปรแกรมช่วยโหลดนั้นทำงาน แต่อยากจะให้ระบบเว็บเบราเซอร์ทำงานของมันเอง เลยจึงเป็นที่มาของการเขียนบทความวิธีการใช้งาน IDM ในวันนี้นั่นเอง

วิธีการตั้งค่าโปรแกรม Internet Download Manager ให้ดาวน์โหลดเฉพาะเว็บเบราเซอร์ที่เราตั้งค่าไว้เท่านั้น:

ขั้นตอนที่ 1: ให้ไปที่ “ตัวเลือก” >> “ทั่วไป” >> ในส่วนของ “ตรวจจับการดาวน์โหลดจากเบราเซอร์ต่อไปนี้”

IDM setting for support browser

ขั้นตอนที่ 2: ให้เลือกเฉพาะเบราเซอร์ที่เราต้องการให้ Internet Download Manager ทำงานแทนระบบดาวน์โหลดเดิมของเบราเซอร์นั้นๆเท่านั้น

ขั้นตอนที่ 3: คลิก “OK” เพื่อบันทึกค่าของโปรแกรม

เพียงเท่านี้หากเราไม่ต้องการให้ IDM ดาวน์โหลดไฟล์บนเว็บไซต์ เราก็เลือกใช้งานเว็บเบราเซอร์ที่ปิดการใช้งาน IDM ไว้ได้นั่นเอง

Advertisement